Hướng dẫn kích hoạt Let’s Encrypt bằng tay trong cPanel

Nếu host bạn không hỗ trợ cài đặt tự động như mình hướng dẫn ở trang trước thì có thể làm thủ công theo từng bước dưới đây. Và để làm được như theo hướng dẫn này thì bạn cần có một tài khoản FTP chính của gói host (thường là thông tin giống thông tin đăng nhập vào host).