Giao diện mỹ nghệ 2

2,200,000 

Giao diện mỹ nghệ 2 là một giao diện phù hợp cho kinh doanh các sản phẩm truyền thống như đồ thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cùng, mỹ nghệ đồng.
Đầy đủ các chức năng quản lý:
Quản lý bài viết, tạo bài viết, xóa bài viết, danh mục bài viết, thẻ bài viết
Quản lý sản phẩm: tạo sản phẩm, danh mục sản phẩm, thẻ sản phẩm
Quản lý và làm chủ  mọi vị trí trên giao diện