Giao diện mỹ nghệ 1

2,200,000 

Giao diện mỹ nghệ 1 dành cho những sản phẩm bán đồ đồng, đồ mỹ nghệ, đồ phong thủy, đồ thờ cúng và một số sản phẩm về truyền thống.
Chức năng quản lý chính:
Quản lý tin tức, bài viết, danh mục bài viết và các thẻ liên quan
Quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm và các thẻ sản phẩm
Quản lý đơn hàng, số lượng tồn, số lượng bán và báo các sản phẩm hết hàng.