Giao diên máy lọc nước 1

2.200.000 

Giao diện máy lọc nước 1: chuyên bán các sản phẩm như máy lọc nước, máy RO, thiết bị vệ sinh, ….
Nội dung quản lý:
Quản lý bài viết tin tức, danh mục, thẻ
Quản lý sản phẩm, danh mục, thẻ, đơn hàng, quản lý kho hàng
Quản lý seo hệ thống
Đặc biệt: Có khả năng thay đổi toàn bộ nội dùng trên trang mà không cần sự can thiệt của lập trình